Startują zajęcia „Music English”!

  

Zajęcia są przeznaczone dla najmłodszych – odbywać się będą w piątki w godz 16-18. Szczegóły:

Music English w piątki

godz. 16:00
dla dzieci w wieku
od 2 do 3,5 lat

godz. 17:00
dla dzieci w wieku
od 3,5 do 5 lat