Startujemy chemicznie i fizycznie – terminy zajęć laboratoryjnych!

  

Gorąco zapraszamy do Brainiac’a na chemiczno-fizyczne laboratoria.

Zajęcia są przygotowane dla uczniów z nauczania domowego oraz wszystkich tych, którzy chcą poeksperymentować. Odbywają się raz w miesiącu na przemian z chemii oraz fizyki w wybrane soboty.

Obejmują doświadczenia przewidziane w podstawie programowej dla klas 7 i 8 plus trochę dodatkowych.

Przyjmujemy zapisy na poszczególne zajęcia (poprzez nasz formularz zgłoszeniowy).
Grupy max. 10 osobowe.

Poniżej przedstawiamy grafik zajęć na nadchodzący rok szkolny – grafik jest również dostępny w ofercie zajęć z nauk przyrodniczych:

TerminyPrzedmiotTematyka spotkań
05.10.2019fizykaWłaściwości materii, pomiary, opracowanie wyników.
09.11.2019chemiaRozdzielanie mieszanin, właściwości fizyczne substancji, typy reakcji, gęstość.
30.11.2019fizykaKinetyka i drgania (pomiar prędkości w ruchu jednostajnym i jednostajnie przyspieszonym, wyznaczanie okresu drgań).
14.12.2019chemiaTlenki, kwasy, zasady.
04.01.2020fizykaDynamika. Siły – ciśnienie – prawo Archimedesa – maszyny proste.
25.01.2020chemiaSole – reakcje w roztworach – pojęcie pH.
29.02.2020fizykaElektrostatyka – prąd elektryczny.
07.03.2020chemiaWęglowodory – alkohole – kwasy karboksylowe.
28.03.2020fizykaDźwięk – ruch falowy - magnetyzm.
04.04.2020chemiaEstry – aminy – tłuszcze – białka - cukry.
25.04.2020fizykaCiepło (bilans cieplny, wyznaczanie ciepła właściwego).
30.05.2020fizykaOptyka