Zajęcia matematyczne

Matematyczny Klub Karciany

Prowadzący: Beata Chudziak

Grupa docelowa: 8-10 osób
wiek uczestników: 9-10 lat

Warsztaty dla najmłodszych, prowadzone w oparciu o Karty Grabowskiego. Na zajęciach, poprzez świetną zabawę, w sposób niemal niezauważalny:

 • Nauczymy się biegle dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić
 • Poznamy własności działań matematycznych
 • Oswoimy takie pojęcia jak: suma, różnica, iloczyn, iloraz, podzielnik, wielokrotność
 • Rozwiążemy proste równania z jedna niewiadomą, grafy
 • Oswoimy się z zegarek

Ponadto:

 • Nauczymy się myśleć logicznie, działać kreatywnie i koncentrować na wykonaniu zadania
 • Poznamy zasady fair play i zdrowej rywalizacji
 • Nauczymy się czytać ze zrozumieniem instrukcje do gier, zapisywać i interpretować wyniki
 • Zmodyfikujemy niejedną grę… A może nawet stworzymy całkiem nową?😊

Trzy-cztery!

Prowadzący: Monika Ćwir

Łatwy skok do klasy czwartej z matematyki.

Zajęcia grupowe przeznaczone dla uczniów klas trzecich. Mogą w nich również uczestniczyć uczniowie klas czwartych, którzy potrzebują wsparcia i utrwalenia materiału z matematyki.

Klasa czwarta to trudny moment dla dzieci. Wachlarz różnych przedmiotów tworzy strach w dzieciach i pytanie: czy sobie poradzę? Już w trzeciej klasie warto zadbać, aby sprawne liczenie przyczyniło się do obniżenia stresu przed każdą lekcją matematyki.

 Na zajęciach będziemy utrwalać:

 • Tabliczkę mnożenia, której sprawna znajomość stanowi podstawę funkcjonowania na lekcjach
 • Kolejność wykonywania działań
 • Działania pisemne
 • Podstawowe właściwości figur

SOS Matematyczne

Prowadzący: Monika Ćwir

Zajęcia indywidualne pozwalające uzupełnić zaległości z matematyki. Podczas spotkania możemy przygotować się do sprawdzianu, powtórzyć materiał, wyjaśnić zadanie.

Matematyczne Okulary

Prowadzący: Monika Ćwir

Dodatkowe zajęcia z matematyki dla uczniów szkoły podstawowej, którzy potrzebują wsparcia w ciągu całego roku szkolnego. Zajęcia będą odbywać się w grupach. Podczas naszych spotkań będę przybliżać pojęcia, które były trudne, niezrozumiałe. Postaram się rozjaśnić świat matematyki. Usprawnimy również liczenie rachunkowe.

Grupy będą tworzone poziomami klas.
Istnieje możliwość zajęć indywidualnych.

Trampolina Matematyczna

Prowadzący: Monika Ćwir

Zabawne zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 4-5 lat. Poznanie pojęć matematycznych w wieku przedszkolnym daje możliwość wybicia się w szkole podstawowej w przedmiotach ścisłych. Dzieci przez zabawę będą poznawały świat matematyki. Przejedziemy windą matematyczną od królestwa liczb do świata geometrii, który okaże się czarodziejską przygodą. Będziemy ćwiczyć pamięć, wyobraźnię poprzez różne wesołe zadania. Zajęcia te sprawią dzieciom wiele radości.

Egzamin to pestka.

Prowadzący: Monika Ćwir

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki po klasie 8. Na zajęciach będziemy powtarzać materiał i rozwiązywać testy przegotowujące do egzaminu.

Formularz kontaktowy oraz do zapisów
Tutaj możesz zgłosić chęć zapisu siebie lub swojego dziecka na nasze zajęcia. Odezwiemy się do Ciebie na podany numer telefoniczny: