Przyroda, chemia i fizyka

Młody Odkrywca

Prowadzący: dr Leszek Bolewski

Zajęcia dla 4 do 8 klasy (także dla młodszych dzieci) – proste eksperymenty z chemii, fizyki, biologii i techniki (czyli przyroda). 

Młody Chemik (poziom A)

Prowadzący: dr Leszek Bolewski

Wykonywanie samodzielne eksperymentów plus demonstracje z zakresu podstawy programowej szkoły podstawowej. Powtórka przed egzaminem w formie eksperymentowania. Zajęcia przeznaczone dla klas 7, 8 – inni także mile widziani. 

Zajęcia w roku
szkolnym

Zapraszamy na chemiczno-fizyczne laboratoria! 🤗

Zajęcia laboratoryjne przygotowane są dla uczniów z nauczania domowego oraz wszystkich tych, którzy chcą poeksperymentować.

Przyjmujemy zapisy na poszczególne zajęcia (poprzez nasz formularz zgłoszeniowy). Grupy max. 10 osobowe.

Są to zajęcia na przemian z chemii i fizyki odbywające się raz w miesiącu. Obejmują doświadczenia przewidziane w podstawie programowej dla klas 7 i 8 plus trochę dodatkowych.
TerminyPrzedmiotTematyka spotkań
05.10.2019fizykaWłaściwości materii, pomiary, opracowanie wyników.
09.11.2019chemiaRozdzielanie mieszanin, właściwości fizyczne substancji, typy reakcji, gęstość.
30.11.2019fizykaKinetyka i drgania (pomiar prędkości w ruchu jednostajnym i jednostajnie przyspieszonym, wyznaczanie okresu drgań).
14.12.2019chemiaTlenki, kwasy, zasady.
04.01.2020fizykaDynamika. Siły – ciśnienie – prawo Archimedesa – maszyny proste.
25.01.2020chemiaSole – reakcje w roztworach – pojęcie pH.
29.02.2020fizykaElektrostatyka – prąd elektryczny.
07.03.2020chemiaWęglowodory – alkohole – kwasy karboksylowe.
28.03.2020fizykaDźwięk – ruch falowy - magnetyzm.
04.04.2020chemiaEstry – aminy – tłuszcze – białka - cukry.
25.04.2020fizykaCiepło (bilans cieplny, wyznaczanie ciepła właściwego).
30.05.2020fizykaOptyka

Młody Chemik (poziom B)

Prowadzący: dr Leszek Bolewski

Wykonywanie samodzielne eksperymentów plus demonstracje z zakresu podstawy programowej do matury poziom podstawowy. Powtórka przed egzaminem w formie eksperymentowania. Zajęcia przeznaczone dla maturzystów – inni także mile widziani. 

Młody Chemik (poziom C)

Prowadzący: dr Leszek Bolewski

Wykonywanie samodzielne eksperymentów plus demonstracje z zakresu podstawy programowej do matury poziom rozszerzony. Powtórka przed egzaminem w formie eksperymentowania. Zajęcia przeznaczone dla maturzystów – inni także mile widziani.

Zajęcia laboratoryjne dla maturzystów z chemii rozszerzonejraz w miesiącu 1,5 godziny – podstawa programowa i kilka pokazów z substancjami niebezpiecznymi.

Testy gimnazjalne i maturalne

Prowadzący: dr Leszek Bolewski

Rozwiązywanie testów ósmoklasisty z omówieniem – Powtórka przed egzaminem w formie omówienia testów.

Rozwiązywanie testów maturalnych (matura podstawowa) z omówieniem – Powtórka przed egzaminem w formie omówienia testów.

Rozwiązywanie testów maturalnych (matura rozszerzona) z omówieniem – Powtórka przed egzaminem w formie omówienia testów.

Młody Fizyk (poziom A)

Prowadzący: dr Leszek Bolewski

Wykonywanie samodzielne eksperymentów plus demonstracje z zakresu podstawy programowej gimnazjum i szkoła podstawowa. Powtórka przed egzaminem w formie eksperymentowania. Zajęcia przeznaczone dla klas 7, 8 – inni także mile widziani. 

Pokazy ciekawej chemii i fizyki

Prowadzący: dr Leszek Bolewski

„Imaginarium dr Bolewskiego” – Show naukowy 1,5 godzinny z ciekawymi doświadczeniami dla dużego audytorium. 

Fizyczne oraz chemiczne

SOS

Prowadzący: dr Leszek Bolewski

Serdecznie zapraszamy na pojedyncze zajęcia z chemii lub fizyki wszystkich tych, którzy potrzebują doraźnego wsparcia z bieżącym materiałem.

Profesjonalnie i przystępnie. 👨‍🏫

Zajęcia dla nauczycieli

„W co się bawić?”

Prowadzący: dr Leszek Bolewski

Są to zajęcia skierowane dla różnych nauczycieli nie-fizyków i nie-chemików, którzy potrzebują inspiracji do prostych doświadczeń, do przeprowadzenia od przedszkola do 8 klasy – a więc wychowanie przedszkolne, wczesnoszkolne, nauczyciele świetlicy, a także nauczyciele przyrody i wszyscy zainteresowani. 😉


Zajęcia oprócz dokładnego opisu wykonania, zawierać będą informacje na temat kosztów oraz sposobu zaopatrzenia w niezbędny sprzęt i odczynniki.

Formularz kontaktowy
Tutaj możesz zgłosić chęć zapisu siebie lub swojego dziecka na nasze zajęcia. Odezwiemy się do Ciebie na podany numer telefoniczny: