Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Prowadzący: Ewa Korcz

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne przeznaczone są dla dzieci z klas 1-3, mających problem z czytaniem, pisaniem bądź liczeniem. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut. Najważniejszym celem zajęć jest rozpoznanie i usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się dziecka, a więc usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych; wyrównywanie braków w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej oraz rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy.

Formularz kontaktowy oraz do zapisów
Tutaj możesz zgłosić chęć zapisu siebie lub swojego dziecka na nasze zajęcia. Odezwiemy się do Ciebie na podany numer telefoniczny: