Nowe pozycje w ofercie z nauk przyrodniczych – SOS, laboratoria oraz zajęcia dla nauczycieli

  

W ofercie z nauk przyrodniczych, oprócz naszej dotychczasowych zajęć, przygotowaliśmy nowe propozycje:

Prowadzący: dr Leszek Bolewski

Fizyczne / chemiczne SOS
Serdecznie zapraszamy na pojedyncze zajęcia z chemii lub fizyki wszystkich tych, którzy potrzebują doraźnego wsparcia z bieżącym materiałem. Profesjonalnie i przystępnie. ?‍?

Zajęcia laboratoryjne dla maturzystów z chemii rozszerzonej – raz w miesiącu 1,5 godziny – podstawa programowa + kilka dodatkowych i kilka pokazów z substancjami niebezpiecznymi.

Zajęcia dla nauczycieli „ W co się bawić?”
Są to zajęcia skierowane dla różnych nauczycieli nie-fizyków i nie-chemików, którzy potrzebują inspiracji do prostych doświadczeń, do przeprowadzenia od przedszkola do klasy 8 – a więc wychowanie przedszkolne, wczesnoszkolne, nauczyciele świetlicy, a także nauczyciele przyrody i wszyscy zainteresowani. ?

Zajęcia oprócz dokładnego opisu wykonania zawierać będą informacje na temat kosztów oraz sposobu zaopatrzenia w niezbędny sprzęt i odczynniki.


Ponadto, na naszej stronie można znaleźć informacje o terminach zajęć laboratoryjnych z podstawy programowej klas 7-8.

Zapraszamy również do zapoznania się ze szczegółami oraz do zapisów na stronie poświęconej ofercie z nauk przyrodniczych ?.